Sonar, stiftet i 1989, er et familieejet selskab og således uafhængigt af tredjemands økonomiske interesser.

Firmaets ledes af Gunnar Sehested-Larsen, der har en lang tradition for samarbejde på analyseområdet. I årene fra 1973 har de for eksempel forestået gennemførelsen af opinionsanalyser beregnet på offentliggørelse i dagspressen. Det drejer sig om ikke færre end 2.000 undersøgelser i såvel aktuelle emnekredse som undersøgelser af mere samfundsbeskrivende natur.

Foruden de politisk-samfunds-mæssige analyser har Sonar ekspertviden på følgende områder:

* Automotive analyser
* Medarbejderundersøgelser
* Media- og radioanalyser
* Trafik og turisme
* Produkt-/designtest
* Ældreforsorg


Last modified 22. Oktober 2008 2008©SONAR webmaster