Skemaundersøgelser

Traditionelt er de fleste undersøgelser inden for markeds- og opnionsanalyser baseret på de svar personer giver, når de bliver stillet bestemte spørgsmål. Tidligere blev denne viden indsamlet i form af samtaler mellem interviewer og respondent på dennes private bopæl, men da sådanne personlige interviews er kostbare, ind-samler Sonar de fleste oplysninger ved telefon-interview og skemaundersøgelser.

Især gør Sonar meget for at raf-finere skemaundersøgelser, fordi besvarelser, der dels foretages på et tidspunkt, der er belejligt for respondenten, dels er uafhængig af interviewers medvirken - på godt og ondt - giver mulighed for at skaffe viden inden for mere komplekse områder, end det er muligt ved telefoninteviews. Samtidig er datakvaliteten høj, fordi respondenten selv bestemmer tempoet. Man kan tage sig den nødvendige tid til at overveje sine svar og til at fortryde - og rette - tidligere afgivne svar.

Udsnit til brug for skemaundersøgelserne er på forhånd rekrutteret, og sammensætningen af disse udsnit er ballanceret, så den svarer til netop den befolkningsgruppe (universet) som udsnittet skal repræsentere.

Ved denne fremgangsmåde sikres en høj besvarelsesprocent. Respondenterne kan fra 2003 selv vælge, om de vil besvare på papir eller PC.


Last modified 22. Oktober 2008 2008©SONAR webmaster